Lær hvordan du leger og lærer samtidig

Lær hvordan du leger og lærer samtidig

20/04/2022 0 Af Redaktør

Det skal være sjovt at lege, og børn skal have lov til at have det sjovt. Men leg og læring kan sagtens gå hånd i hånd. Faktisk udvikler børn sig helt enormt gennem leg. Du kan understøtte dit barns udvikling ved at vælge børnelegetøj, der udfordrer deres sanser og giver dem noget at tænke over.

Afhængigt af dit barns alder findes der masser af legetøj, der kan give grobund for kreativitet, udvikling og sjov.

Vi ser her på mulighederne hos www.legeakademiet.dk for at finde det børnelegetøj, der passer til netop de kompetencer, du vil fostre hos dit barn.

Sprog

Dit barn ordforråd kan udvides og udvikles gennem sproglege. Samtidig kan du også være med til at udvikle dit barns stavefærdigheder og ikke mindst hukommelsessans.

I Danmark har vi en lang tradition for at synge og rime. Rim og remser starter vi allerede med, når vores børn er helt små. Det er den tradition, du kan arbejde videre på. For børn lærer simpelthen ord og udtryk meget hurtigere, når de får lov at lære dem gennem sang og remser.

Men udover at synge, så kan du også fascilitere endnu mere sprogforståelse gennem legetøj. Det kan være bøger, vendekort eller måske et bordteater. Det kommer selvfølgelig an på, om dit barn er børnehavebarn eller lige er startet i skole, og skal til at lære bogstaver. Her findes der også bøger, hvor dit barn kan få lov til at øve sig i at skrive.

Logisk sans

Tal, former og basal regning er alle eksempler på den logiske sans, der kan blive trænet gennem leg. Det er muligt at introducere en logisk tilgang ret tidligt i dit barns liv. Det betyder selvfølgelig ikke, at dit vuggestuebarn skal kunne udregne brøker, men introduktion til tal og former, kan man godt begynde med.

Lege som at lægge puslespil, bygge med magneter eller lege med kasseapparat er med til at introducere den logiske tankegang gennem børnelegetøj.

For de lidt ældre børn findes der en del basis matematikbøger, men også kortspil eller at lege med centicubes, som er en mere avanceret Lego. Også sorteringsspil er med til at opbygge en logisk sans, som kan bruges til mange forskellige færdigheder.

Følelser

Noget af det vigtigste, som børn skal lære, er at kunne udtrykke og forstå følelser. Leg skal være med til at lære dine børn at lære, hvad det betyder at være glad, sur eller ked af det. Det kan både hjælpe med at udvikle deres ordforråd og kreativitet, men bestemt også deres forståelse af dem selv.

Følelser kan man lærer på mange forskellige måder. Det kan både være gennem rollelege eller lege med dukker eksempelvis. Men det er alfa og omega, at du taler med dit barn om de følelser, de går med.

Det kan sagtens ske ved at læse en bog om følelser og tale om hvorfor mon hovedpersonen føler, som de gør. Ellers kan det netop være gennem børnelegetøj som dukker, bamser eller noget helt tredje. Her kan I f.eks. lege, hvordan bamsen opfører sig, hvis den er rigtig glad.